ஒளிவடிவ கவிதைகள்

பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் குரலில் 'அன்பெனும் தனிமை' கவிதை

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'கால நதிக்கரையில்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'எங்கள் தேசியக் கவிஞன் புதுவை இரத்தின துரை' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'சாவினால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டவர்கள்' கவிதை 

Where ever You May Be?  | Thirukkumaran | International Day of the Disappeared

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'அணையாத தீபம்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'சதுரங்கம்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'எங்கேயோ இருக்கிறீர்கள்..?' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'இது நடக்கும்...' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'விடியலுக்கான விதி' கவிதை 

©  திருச்செல்வம் திருக்குமரன். 2021. 

அனைத்து உரிமைகளும் மட்டுறுத்தப்பட்டுள்ளன

  • wikipedia_PNG32
  • Blogger
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

மொத்தப் பார்வைகள் 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now