ஒளிவடிவ கவிதைகள்

பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் குரலில் 'அன்பெனும் தனிமை' கவிதை

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'கால நதிக்கரையில்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'எங்கள் தேசியக் கவிஞன் புதுவை இரத்தின துரை' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'சாவினால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டவர்கள்' கவிதை 

Where ever You May Be?  | Thirukkumaran | International Day of the Disappeared

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'அணையாத தீபம்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'சதுரங்கம்' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'எங்கேயோ இருக்கிறீர்கள்..?' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'இது நடக்கும்...' கவிதை 

கவிஞர் திருக்குமரனின் குரலில் 'விடியலுக்கான விதி' கவிதை