ஒலிவடிவ கவிதைகள்

மாவீரர் தின எழுச்சிப் பாடல்
பறந்திடு போ..
பேரா.சிவத்தம்பி நினைவுக்கவிதை
மாலைச்சிவப்பும் மனசும்
மழையும் நினைவும் மனசளையும்
கையில் மின்மினி
கண்ணம்மா...
நீ வந்த நாளும்...
நினைவெனும் நெருஞ்சி
எங்களை மறந்து விடாதீர்
அந்தராத்மா
ஊடுருவும் பேருறவு
ஆசிகள் உந்தன் கனவினை ஆக்குக